Tuesday, July 23

Oxazepam – Gebruik, bijwerkingen en meer

TOEPASSINGEN

Oxazepam wordt gebruikt om acute alcoholontwenning en angst te behandelen. Dit recept maakt deel uit van een familie van geneesmiddelen die bekend staan ​​als benzodiazepinen en die een ontspannend en anti-epileptisch effect hebben door in te werken op de hersenen en de zenuwen (centraal zenuwstelsel). Het functioneert door de fysiologische effecten van een bepaalde natuurlijke chemische stof (GABA) te versterken.

Read More: Oxazepam kopen zonder recept of voorschrift met iDeal of online met bancontact bestellen

Hoe wordt oxycodon ingenomen?

Zie ook het gedeelte over Waarschuwingen.

Lees de medicatiehandleiding die uw apotheker heeft verstrekt voordat u met de medicatie met oxazepam begint en elke keer dat u een nieuwe vulling ontvangt. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Dien dit medicijn oraal toe zoals voorgeschreven door uw arts. Uw leeftijd, medische toestand en therapeutische respons spelen allemaal een rol bij de dosis.

Dit medicijn werkt mogelijk niet zo effectief als het gedurende een langere periode wordt gebruikt. Als de effecten van dit medicijn niet langer voelbaar zijn, raadpleeg dan uw arts.

Hoewel het veel mensen ten goede komt, kan dit medicijn af en toe tot verslaving leiden. Als u lijdt aan een stoornis in het gebruik van middelen, zoals een verslaving aan drugs of alcohol, kan uw risico groter zijn. Om de kans op verslaving te verkleinen, dient u dit geneesmiddel in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts. Neem voor meer informatie contact op met uw apotheker of arts.

Informeer uw arts als uw ziekte aanhoudt of verergert.

Functionele bijwerkingen

Zie ook het gedeelte over Waarschuwingen.

Hoofdpijn, slaperigheid of duizeligheid zijn mogelijke bijwerkingen. Breng uw apotheker of arts onmiddellijk op de hoogte als een van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert.

Bedenk dat uw arts dit geneesmiddel heeft aanbevolen omdat hij/zij denkt dat het u meer zal helpen dan dat het negatieve bijwerkingen zal veroorzaken. Veel gebruikers van dit geneesmiddel melden geen significante bijwerkingen.

Eventuele ernstige bijwerkingen, zoals veranderde mentale toestand of stemming, moeite met spreken, onhandigheid, moeite met lopen, verminderde of verhoogde interesse in seks, trillen, moeite met urineren, slaapstoornissen, flauwvallen, ongewone vermoeidheid, tekenen van een leverziekte (zoals aanhoudende misselijkheid of braken, verlies van eetlust, maag-/buikpijn, gele verkleuring van de ogen of huid, donkere urine) of tekenen van infectie (zoals aanhoudende keelpijn, koorts) moeten onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.

In zeldzame gevallen kan dit medicijn een zeer gevaarlijke bijwerking veroorzaken. Als u echter een van de volgende tekenen van een significante allergische reactie vertoont, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen: huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, extreme duizeligheid, jeuk of zwelling, vooral in het gezicht, de tong of de nek.

Dit is geen uitputtende lijst van alle mogelijke schadelijke effecten. Neem contact op met uw arts of apotheker als u last heeft van bijwerkingen die niet op deze lijst staan.

Waarschuwingen

Misbruik en verslaving aan oxycodon brengen het gevaar van een overdosis en de dood met zich mee. Het combineren van dit geneesmiddel met alcohol of andere stoffen die u slaperig kunnen maken of ademhalingsproblemen kunnen krijgen (met name opioïdenrecepten zoals codeïne en hydrocodon) kunnen uiterst gevaarlijke bijwerkingen hebben, waaronder de dood. Uw arts moet de laagste effectieve dosis oxazepam en de kortste gebruiksduur voorschrijven om uw risico te verminderen. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe u oxazepam moet innemen en welke medicijnen u niet in combinatie daarmee mag gebruiken. Zie ook het hoofdstuk over geneesmiddelinteracties. Als u een van de volgende uiterst gevaarlijke bijwerkingen heeft, roep dan onmiddellijk medische hulp in: oppervlakkige of trage ademhaling, ongewoon licht gevoel in het hoofd, extreme slaperigheid of duizeligheid, of moeite met wakker worden.

Als u plotseling stopt met het gebruik van dit medicijn, kunt u last krijgen van ernstige ontwenningsverschijnselen die dodelijk kunnen zijn, vooral als u het al langere tijd of in hoge doseringen gebruikt. Uw arts kan uw dosering geleidelijk verlagen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Als u ontwenningsverschijnselen heeft, waaronder hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, depressie, misselijkheid, hallucinaties of desoriëntatie, of toevallen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker. De duur van de ontwenningsverschijnselen kan variëren van weken tot maanden.

Voorzorgsmaatregelen

Informeer uw arts of apotheker voordat u oxazepam gebruikt als u allergisch bent of allergisch bent voor andere benzodiazepinen (zoals temazepam of diazepam). Inactieve chemicaliën in dit product kunnen allergische reacties of andere problemen veroorzaken. Raadpleeg uw apotheker voor meer informatie.

Bespreek uw volledige medische geschiedenis met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt, met specifieke aandacht voor eventuele vermeldingen van leverziekte, nierziekte, long-/ademhalingsproblemen (zoals COPD, slaapapneu) of drugs- of alcoholmisbruik.

Dit medicijn kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zien veroorzaken. Zowel marihuana (cannabis) als alcohol kunnen uw slaperigheid of duizeligheid verergeren. Totdat u dit veilig kunt doen, mag u geen machines gebruiken, autorijden of iets anders doen waarvoor concentratie of scherp zicht vereist is. Blijf uit de buurt van drank. Raadpleeg uw arts als u cannabis gebruikt, weet dit vaakn als marihuana.

Oudere mensen zijn mogelijk gevoeliger voor de bijwerkingen van dit medicijn, met name slaperigheid. Als gevolg van dit nadelige effect kan het valrisico toenemen.

Informeer uw arts als u zwanger bent of wilt worden. Zwangerschap mag niet optreden als u oxazepam gebruikt. Oxazepam kan schadelijk zijn voor een foetus. Wanneer dit geneesmiddel laat in de zwangerschap wordt gebruikt, kunnen bij de pasgeborene verschijnselen optreden zoals oppervlakkige of trage ademhaling, voortdurend schreeuwen, trillen of moeite met eten. Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts over de voor- en nadelen van dit geneesmiddel als u zwanger wordt.

Dit medicijn kan negatieve effecten hebben op een pasgeboren baby die borstvoeding geeft en wordt uitgescheiden in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.